صفحه اصلی > اخبار > محتوای
چگونه لامپ بالون ذخیره شود؟
- May 09, 2018 -

1، اگر لامپ بالون اغلب در زمان قرار نگیرد، کره بالایی را می توان در یک زمان کوتاه در تولید ذخیره سازی قرار داد، به طوری که به طور مرتب مرتب نکنیم و به صورت صخره ای ایجاد شود تا باعث آسیب شود.

2، توجه به محیط ذخیره سازی، به مدت طولانی در محیط با درجه حرارت بالا یا محیط مرطوب قرار ندهید. یک مشتری در انبار مورچه ها داشت، که در نهایت منجر به خوردن غذا شد.


Related Products